Giỏ hàng(0)
  • Linh kiện laptop Tin Cậy 100
  • Linh kiện laptop Tin Cậy 100
Ram 4GB DDR3 bus 1333