Giỏ hàng(0)

Tài Khoản Ngân Hàng

Tài Khoản Ngân Hàng


1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Chiến

STK: 1507 205 584 439

Chi nhánh: Cầu Giấy

Tài khoản Agribank Tin Cậy 100

 

2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương  - Vietcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Chiến

STK: 049 100 000 9541

Chi nhánh: Thăng Long

Tài khoản vietcombank Tin Cậy 100


3, Ngân Hàng Quận Đội (MB)

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Chiến

STK: 1510120893287

Chi nhánh: Lê Đức Thọ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

thẻ MB quân đội


4, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lừng

STK: 1902 994 427 6016

Chi nhánh: Hà Nội

số tài khoản Techcombank