Tài Khoản Ngân Hàng

Tài Khoản Ngân Hàng

1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương  – Vietcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Chiến  –  STK: 0491000009541  –  Chi nhánh: Thăng Long

mã QR của tài khoản vietcombank tin cậy 100


2, Ngân Hàng Quận Đội (MB)

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Chiến

STK: 1510120893287  –  Chi nhánh: Lê Đức Thọ – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

mã QR của tài khoản MB Quân Đội tin cậy 100

 

3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Agribank

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Chiến

STK: 1507205584439  –  Chi nhánh: Cầu Giấy

mã QR của tài khoản agribank tin cậy 100


4, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Lừng

STK: 19029944276016  –  Chi nhánh: Hà Nội

số tài khoản Techcombank

Các tin tức khác